• Giám sát Chương trình hành động của Tỉnh ủy
  • 09/01/2013
  • Tổ giám sát Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Đoàn Quốc Cường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy vừa đến giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện chương trình hành động năm 2012.
  • Hội nghị đảng viên Đảng bộ cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy
  • 09/01/2013
  • Nét nổi bật trong năm 2012 của Đảng bộ cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy là lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan; công tác kiểm tra giám sát được thực hiện thường xuyên; công tác kết nạp đảng viên đạt 100% kế hoạch đề ra. Công tác đoàn thể được Đảng ủy quan tâm, lãnh đạo.
  • Đồng Tháp: Một năm nhìn lại việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
  • 09/01/2013
  • Năm 2012, việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCCS) tiếp tục được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp quan tâm triển khai, thực hiện. Từ đó, phát huy được vai trò làm chủ của nhân dân trong việc tham gia góp ý kiến những vấn đề quan trọng ở địa phương trước khi các cấp có thẩm quyền quyết định và tổ chức thực hiện.
Xem tin đã đăng theo ngày: