• Trường Cao đẳng Cộng đồng quan tâm kết nạp Đảng trong sinh viên
 • 07/01/2013
 • Đảng ủy cơ sở Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp xác định công tác kết nạp đảng viên trong sinh viên (SV) là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm bổ sung lực lượng kế thừa và phát triển Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng.
 • Tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí
 • 07/01/2013
 • Một trong những nội dung quan trọng được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra trong Chương trình hành động thực hiện các kết luận và Nghị quyết Hội nghị TW 5 khóa XI là tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW 3 khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí" trong thời gian tới.
 • Lai Vung kết nạp 255 đảng viên mới
 • 07/01/2013
 • Ban Tổ chức Huyện ủy Lai Vung cho biết, năm 2012 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở được 5 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng với 320 học viên được cấp giấy chứng nhận.
 • Đốc Binh Kiều làm tốt công tác phát triển Đảng trong lực lượng dân quân
 • 04/01/2013
 • Để thực hiện đạt chỉ tiêu kết nạp Đảng, ngay từ đầu năm, Chi ủy chi bộ quân sự xã Đốc Binh Kiều (huyện Tháp Mười) tổ chức triển khai quán triệt công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; xây dựng kế hoạch tham mưu cho Đảng ủy xã, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi bộ , đặc biệt là chi bộ ở ấp có lực lượng đoàn viên thanh niên.
 • Chính thức công bố Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
 • 02/01/2013
 • Theo Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội, ngày 2/1/2013, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 chính thức công bố Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân.
Xem tin đã đăng theo ngày: