• Trao quyết định điều động ông Nguyễn Tôn Hoàng làm Bí thư Thị ủy SaĐéc
 • 05/12/2012
 • Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Lê Vĩnh Tân giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng trong vai trò mới cần phát huy mạnh hơn nữa lợi thế về công nghiệp, dịch vụ của thị xã, mở rộng không gian đô thị SaĐéc, đưa thị xã ngày càng phát triển; tiếp tục xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã SaĐéc
 • Đảng viên tích cực tham gia sinh hoạt nơi cư trú
 • 05/12/2012
 • Tính đến đầu năm 2012, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp có 17 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy với 778 tổ chức cơ sở đảng, có 42.964 đảng viên. Trong đó, có 28.952 đồng chí thuộc đối tượng thực hiện giới thiệu theo Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú”
 • Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu
  Chú trọng phát triển Đảng trong học sinh
 • 05/12/2012
 • Thực hiện chủ trương phát triển Đảng trong học sinh (HS), Đảng ủy Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu (thị xã SaĐéc) chỉ đạo Đoàn trường tuyển chọn, giới thiệu những HS có học lực và hạnh kiểm tốt, tích cực tham gia các phong trào do nhà trường phát động để Đảng ủy xem xét đưa đi học lớp cảm tình Đảng đồng thời giao chỉ tiêu cho các chi bộ trực thuộc giới thiệu HS tiêu biểu để Đảng ủy xem xét, kết nạp.
 • Chuyển biến về vai trò, vị trí của phụ nữ trong điều kiện mới
 • 03/12/2012
 • 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (gọi tắt là Nghị quyết 11) trên địa bàn tỉnh đã tạo chuyển biến nhận thức của hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội, gia đình và bản thân người phụ nữ về vai trò, vị trí của người phụ nữ trong điều kiện mới.
Xem tin đã đăng theo ngày: