• Dân quân tự vệ làm dân vận
  • 15/10/2012
  • Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng - chính quyền địa phương, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) tỉnh Đồng Tháp không ngừng đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác dân vận.
  • Công nhận hàng trăm cán bộ Lão thành cách mạng và cán bộ Tiền khởi nghĩa
  • 15/10/2012
  • Sau 3 năm thực hiện Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về điều kiện, căn cứ và quy trình xét, công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 (cán bộ Lão thành cách mạng và người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/18/1945 (cán bộ Tiền khởi nghĩa) đã hy sinh, từ trần; Ban tổ chức cấp ủy huyện (tương đương) và tỉnh phối hợp với các ngành liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định công nhận hàng trăm trường hợp cán bộ Lão thành cách mạng và cán bộ Tiền khởi nghĩa đã hy sinh, từ trần.
  • Nâng cao vai trò của Bí thư cấp ủy
  • 12/10/2012
  • Chủ trương Bí thư cấp ủy gặp gỡ, tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân đã tác động tích cực đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là nâng cao vai trò của Bí thư cấp ủy.
Xem tin đã đăng theo ngày: