• Triển khai học tập Nghị quyết TW 5 khóa XI
  • 28/09/2012
  • Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp vừa tổ chức triển khai quán triệt học tập các kết luận, nghị quyết Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ 5 khóa XI cho hơn 100 cán bộ, đảng viên và người lao động tại Chi nhánh.
  • Thông báo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
  • 27/09/2012
  • Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh ngày 26 tháng 9 năm 2012, sau khi xem xét Tờ trình số 49-TTr/TU ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và từng Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ...
Xem tin đã đăng theo ngày: