• Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp kiểm điểm tự phê bình, phê bình
  • 06/09/2012
  • Ngày 6/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể BTV và các cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
  • Báo cáo chuyên đề về tình hình biển Đông
  • 05/09/2012
  • Ngày 4/9/2012, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp, đồng chí Lê Minh Trung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, có cuộc báo cáo về tình hình biển Đông...
Xem tin đã đăng theo ngày: