• Intel công bố phát triển dòng CPU 3D
  • 15/12/2018
  • Với Foveros 3D, Intel sẽ xếp chồng các thành phần 2D để tạo nên chip 3D với mật độ tính toán và tính linh hoạt cao hơn so với các loại chip thông thường.
Xem tin đã đăng theo ngày: