Nhiều kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ ứng dụng vào sản xuất, đời sống

Cập nhật ngày: 09/01/2024 02:42:40

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240109024332dt3-1.mp3

 

ĐTO - Năm 2023, công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ (KH&CN) trên địa bàn tỉnh thực hiện đảm bảo đạt kế hoạch đề ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động KH&CN từng bước đi vào cuộc sống, nhiều mô hình, công nghệ được chuyển giao đến các cơ sở áp dụng, góp phần cải thiện năng suất, chất lượng sản phẩm…


Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Long (huyện Cao Lãnh) đầu tư dây chuyền sản xuất nước cốt chanh mật ong cô đặc, đạt tiêu chuẩn ISO 22000: 2018 và HACCP Codex Alimentarius (Ảnh: Mỹ Lý)

Theo Sở KH&CN, trong năm 2023, công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ đã đạt mục tiêu đề ra; các nhiệm vụ KH&CN đã bám sát định hướng nghiên cứu của tỉnh, giải quyết các vấn đề cấp thiết, cấp bách của địa phương như: Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Đề án tái cơ cấu ngành công thương; Đề án phát triển hình ảnh địa phương; Đề án phát triển du lịch... góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cụ thể, đối với nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia, năm 2023, Sở KH&CN tiếp tục theo dõi 2 nhiệm vụ đang được triển khai là: Đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình Làng thông minh phát triển từ Hội quán nông dân tại Đồng Tháp” (dự kiến hoàn thành trong năm 2024) và Đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp” (đang triển khai). Đối với chương trình nông thôn miền núi, Sở tiếp tục theo dõi Dự án “Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình sản xuất biochar và phân hữu cơ sinh học biochar phục vụ cho canh tác nông nghiệp an toàn, bền vững”.

Ngành KH&CN tỉnh tiếp tục theo dõi, triển khai 36 nhiệm vụ cấp tỉnh; theo dõi 24 nhiệm vụ cấp cơ sở. Đồng thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 3/4/2023 về khung cấu trúc mô hình Làng thông minh và bộ tiêu chí Làng thông minh áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025.

Trong năm, Sở KH&CN thực hiện hiệu quả công tác kết nối chuyển giao công nghệ giữa Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh cho các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh như: chuyển giao công nghệ sản xuất nước cốt chanh mật ong cho HTX Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Long; hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất trà lên men từ lá sen cho Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại xây dựng dịch vụ và sản xuất ECOHOME; tổ chức 2 cuộc kết nối cung cầu công nghệ trong và ngoài tỉnh, tạo điều kiện cho các cơ sở, DN, HTX gặp gỡ và kết nối trực tiếp với các chuyên gia đến từ các viện, trường và DN sở hữu công nghệ.

Theo Sở KH&CN, công tác hỗ trợ đổi mới, chuyển giao công nghệ được thực hiện khoa học, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với nhu cầu thực tế của DN, HTX, nhưng vẫn còn một số hạn chế nhất định như: một số DN, HTX còn trông chờ vào sự hỗ trợ hoàn toàn của Nhà nước (không tham gia đối ứng); sự quan tâm đầu tư nghiên cứu bảo hộ nhãn hiệu tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng sản phẩm chưa đúng mức...

Để KH&CN thực sự trở thành đột phá chiến lược và động lực chính cho phát triển kinh tế - xã hội, năm 2024, ngành KH&CN thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN, trong đó trọng tâm là Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục, đào tạo và hỗ trợ hoạt động sáng tạo của đối tượng không chuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; tập trung triển khai các nhiệm vụ KH&CN góp phần hoàn thiện các chuỗi ngành hàng, sản xuất bền vững, tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, tập trung các giải pháp ứng dụng tiến bộ KH&CN, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng KH&CN để phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh; hoàn thành và đưa vào hoạt động sàn giao dịch công nghệ, kết nối hiệu quả với các sàn giao dịch công nghệ (sàn giao dịch công nghệ trọng điểm tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh...), trung tâm tư vấn, kết nối xúc tiến chuyển giao công nghệ cho các tổ chức kinh tế, HTX, Hội quán trên địa bàn tỉnh; thực hiện có hiệu quả các nội dung thuộc chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh với Bộ KH&CN, các trường đại học trong và ngoài tỉnh...

MN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn