Nâng cao vai trò giám sát của HĐND cấp xã

Cập nhật ngày: 11/03/2013 05:04:01

Trong những năm qua, hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) tại các xã, thị trấn đã có nhiều đổi mới, tính dân chủ được phát huy, chất lượng các kỳ họp HĐND từng bước được nâng lên.

HĐND xã Mỹ An (huyện Tháp Mười) chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND xã trên các lĩnh vực kinh tế tài chính, địa chính, tư pháp, thương binh - xã hội, giảm nghèo, việc thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”, thi công các công trình giao thông nông thôn...


Xây dựng đê bao kênh Lô 3 (ấp 3, xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười)

Ngoài ra, HĐND xã cùng các tổ đại biểu HĐND xã ở 5 ấp đi khảo sát thực tế theo những vấn đề mà cử tri bức xúc, phản ánh, kiến nghị trên nhiều lĩnh vực. Qua kết quả các đợt khảo sát thực tế, HĐND có văn bản đề nghị các đơn vị, các bộ phận liên quan và UBND xã sớm có giải pháp cụ thể để khắc phục những vấn đề bức xúc mà cử tri phản ánh.

Đồng chí Trương Văn Đông - Chủ tịch HĐND xã Thạnh Lợi (huyện Tháp Mười) cho biết: “Trong năm 2012, HĐND xã đã thực hiện 12 cuộc giám sát chuyên đề: Giám sát 9 tuyến đê bao; 4 Nghị quyết của HĐND xã; việc thực hiện công trình thắp sáng đường quê; công tác nhận đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Ngoài ra, HĐND xã còn thực hiện nhiều cuộc giám sát chung thông qua các văn bản và báo cáo của ngành thuộc UBND xã”.

Các buổi giám sát của HĐND xã đều được thực hiện theo đúng trình tự quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của HĐND; quy chế làm việc giữa HĐND - UBND và UBMTTQVN xã. Trong quá trình giám sát, khi phát hiện vi phạm, Đoàn giám sát yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp cần thiết để chấm dứt hành vi vi phạm và đề nghị cơ quan chức năng xử lý. Sau các cuộc kiểm tra, giám sát, HĐND báo cáo kết quả với Đảng ủy xã và thông báo kết luận hoạt động kiểm tra, giám sát, kiến nghị các biện pháp giải quyết đến UBND và các ngành liên quan để thực hiện.

Dù đã có nhiều đổi mới trong hoạt động giám sát, nhưng hoạt động này của HĐND cấp xã vẫn còn nhiều tồn tại cần khắc phục. Công tác giám sát có những thuận lợi nhất định về điều kiện tiếp cận các đối tượng, nhưng cách tổ chức thực hiện có lúc còn lúng túng, chưa chủ động, sáng tạo; lực lượng tham gia giám sát ít được mở rộng, nhiều đại biểu còn kiêm nhiệm, năng lực và kinh nghiệm của một số đại biểu còn hạn chế; vẫn còn tình trạng né tránh, nể nang, ngại va chạm trong một bộ phận đại biểu HĐND cấp xã.

Đồng chí Lê Văn Thắng - Phó Chủ tịch HĐND xã Mỹ An, cho biết: “Nhìn chung trong năm qua, HĐND xã làm tốt công tác giám sát. Muốn thực thi được quyền giám sát của mình thì đại biểu HĐND phải sát thực tế, nắm vững các nội dung giám sát. Nghĩa là các nội dung cuộc giám sát phải sát với những vấn đề nổi cộm, bức xúc đang diễn ra tại địa phương. Có như vậy thì các cuộc giám sát mới đáp ứng được nguyện vọng của cử tri”.

Theo đồng chí Trương Văn Đông, để nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, trước hết, đại biểu HĐND xã, thị trấn cần tự nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ, nhất là các đại biểu mới tham gia lần đầu; tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng và những vấn đề cử tri quan tâm ở cơ sở, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Điều quan trọng là các đại biểu HĐND phải đi đến cùng của vấn đề, sự việc. Nếu văn bản trả lời chưa đạt, chưa đúng thì trả lại và yêu cầu tổ chức, cá nhân phải trả lời lại.

Nhựt An

Gửi bình luận của bạn