Triển khai Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp

Cập nhật ngày: 13/08/2013 12:02:26

Sáng ngày 13/8, tại hội trường Công an tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong tỉnh.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đã được triển khai, quán triệt những chuyên đề cơ bản như: Nội dung sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và công tác quy hoạch BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; Nghị quyết Hội nghị TW7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đối khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Kết luận Hội nghị TW7 (khóa XI) về một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020; Kết luận Hội nghị TW7 (khóa XI) về việc tiếp thu ý kiến nhân dân, hoàn thiện bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Nghị quyết Hội nghị TW7 (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tỉnh hình mới; Kết luận Hội nghị TW7 (khóa XI) "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở"...

Tại hội nghị này, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, tiếp thu, nắm vững và hiểu sâu những nội dung cốt lõi, tinh thần cơ bản của Nghị quyết; đồng thời thảo luận, đánh giá thực trạng từng lĩnh vực, chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế yếu kém, thống nhất Chương trình hành động của Tỉnh ủy với những nhiệm vụ, giải pháp sát hợp với thực tiễn địa phương, cơ sở để chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, bảo đảm Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Dịp này, lãnh đạo chủ chốt các cấp trong tỉnh được tiến sĩ Trần Nam Tiến – Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo, Trường Đại học Khoa học Xã và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM báo cáo chuyên đề Cơ sở lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam./.

K.N

Gửi bình luận của bạn