Thông báo “Bán đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 30/12/2013 14:07:21

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp, thông báo bán đấu giá tài sản:

1. CỤC HẢI QUAN TỈNH ĐỒNG THÁP.

* Gỗ xẽ căm xe (1.757m3) . Giá khởi điểm: 23.483.000đ.

2. PHÒNG CSGT ĐƯỜNG BỘ-ĐS.

* Lô số 01 - Xe môtô (70 chiếc). Giá khởi điểm: 120.200.000đ.

* Lô số 02 - Xe môtô (70 chiếc). Giá khởi điểm: 123.700.000đ.

* Lô số 03 - Xe môtô (77 chiếc). Giá khởi điểm: 136.300.000đ.

* Lô số 04 - Xe môtô (16 chiếc bán phế liệu). Giá khởi điểm: 11.200.000đ.

Thời gian đăng ký: Từ ngày 26/12/2013 đến 15 giờ ngày 09/01/2014.

Tổ chức bán đấu giá: Lúc 08 giờ ngày 10/01/2014.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản phải có giấy phép hành nghề theo qui định, muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản. Số 113, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại: 067. 6250230; 067. 3854517.

*Truy cập tại: www.dongthap.gov.vn/ Sở Tư Pháp/ Tin tức/ Thông báo bán đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn