Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2014:

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm

Cập nhật ngày: 12/02/2014 10:07:43

Sáng ngày 12/2/2014, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho các đồng chí lãnh đạo cấp tỉnh, huyện, thị, thành phố và trực tuyến tại các điểm cầu trong tỉnh.Đại biểu dự hội nghị

Hội nghị đã tập trung phân tích một số nội dung trọng tâm của chuyên đề năm 2014. Cụ thể như: tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; sự cần thiết phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa IX) về xây dựng Đảng…

Ngoài ra, các đại biểu dự họp còn được cung cấp thông tin về lý do và quá trình xác định chủ đề, chuẩn bị nội dung; những nội dung cơ bản cần nghiên cứu, quán triệt; hướng dẫn thực hiện chủ đề của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, hội nghị nhằm giúp cho các đồng chí lãnh đạo có điều kiện nghiên cứu sâu giá trị tư tưởng và tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh về những đức tính cần thiết đối với cán bộ, đảng viên.

Trên cơ sở đó, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị triển khai việc nghiên cứu chuyên đề,  xây dựng sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm và đề ra những việc làm cụ thể để bổ sung vào kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân.

Dương Cầm

Gửi bình luận của bạn