TP.SA ĐÉC

Tập trung nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo gương Bác

Cập nhật ngày: 11/07/2018 15:01:04

ĐTO -  Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị 05), trên địa bàn TP.Sa Đéc đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương “Người tốt, việc tốt” trên nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.


Trao Giấy khen cho các tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác

Việc triển khai Chỉ thị 05 được chú trọng thực hiện, trước hết thông qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) gắn với việc thường xuyên tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt nội dung Chỉ thị 05 trong các chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở đã cụ thể hóa, đưa nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với nội dung chương trình, nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị và đề ra các giải pháp, biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Đồng thời, công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05 được các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố quan tâm thực hiện đồng bộ. Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội để tham mưu Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy định hướng công tác tư tưởng, giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho CB, ĐV, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân.

Hình thức, phương pháp tuyên truyền về Chỉ thị 05 được đổi mới, chú trọng nêu gương, biểu dương các điển hình tiên tiến, tăng cường thời lượng phát sóng trên Đài Truyền thanh thành phố.

Các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh được các ngành chức năng thành phố đẩy mạnh thực hiện góp phần tuyên truyền sâu rộng, tác động tích cực đến tâm tư, tình cảm của CB, ĐV và quần chúng nhân dân.

Qua đó, sự chuyển biến tích cực từ việc “học tập” đến “làm theo” được thể hiện ngày càng rõ nét, nhiều CB, ĐV và quần chúng nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, gương mẫu chấp hành pháp luật.

Ngoài việc duy trì các mô hình đạt hiệu quả trước đây, trên địa bàn thành phố tiếp tục xuất hiện 44 mô hình hay, cách làm hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh...

Nổi bật như Câu lạc bộ “Trợ giúp pháp lý” của Đảng ủy phường 3; Tổ xây dựng, sửa chữa cầu đường nông thôn và Câu lạc bộ Bảo vệ môi trường ở xã Tân Phú Đông; Đảng ủy Công an với mô hình Camera an ninh; mô hình “Xe rác thanh niên” của Thành đoàn Sa Đéc; “Nuôi heo đất hỗ trợ học bổng” của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố các xã, phường... Các mô hình được phát huy, nhân rộng góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự và công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thành một nội dung trong chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp mình; thường xuyên tự kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện.

Theo đồng chí Lê Hồng Tho - Bí thư Thành ủy Sa Đéc, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung thực hiện tốt chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”. Thường xuyên xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng các tập thể và cá nhân tiêu biểu; kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình, điển hình. Đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền giới thiệu các tập thể, cá nhân tiêu biểu, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo gương Bác trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

NGÂN NGUYỄN

Gửi bình luận của bạn