• Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI
  • Ban Dân vận Thành ủy Cao Lãnh đã tổ chức triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI cho hơn 40 thành viên UBMTTQ, ủy viên BCH các hội đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ công chức MTTQ hội đoàn thể ngoài Đảng và các chức sắc tôn giáo trên địa bàn thành phố.
  • Đồng Tháp: Những điểm nổi bật về kinh tế - xã hội tháng 5-2012
  • 06/06/2012
  • Về sản xuất nông nghiệp, toàn tỉnh đã thu hoạch dứt điểm lúa đông xuân 2011-2012, năng suất bình quân đạt 7,22 tấn/ha, tăng 0,05 tấn/ha; tổng sản lượng toàn vụ đạt hơn 1,504 triệu tấn, tăng hơn 22.700 tấn (tăng 1,53%) so với diện tích 195.576ha, đạt 102,9% kế họach, cao hơn vụ hè thu năm trước 279ha (0,14%); huyện Cao Lãnh và huyện Tháp Mười đã thu hoạch được 4.464ha, năng suất ước đạt 6,15 tấn/ha.
  • Kho bạc Nhà nước huyện Lấp Vò
    Sinh hoạt những mẫu chuyện về tấm gương của Bác
  • 06/06/2012
  • Tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chi bộ Kho bạc Nhà nước huyện Lấp Vò đã tiến hành xây dựng kế hoạch cụ thể: tổ chức học tập, nghiên cứu tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo các chuyên đề cho toàn thể cán bộ đảng viên, cán bộ, công chức, tổ chức lấy ý kiến quần chúng trong cơ quan, viết thu hoạch đồng thời tổ chức sinh hoạt để thông qua bảng thu hoạch, tự liên hệ và phương hướng phấn đấu, rèn luyện của từng đảng viên, cán bộ, công chức.
Xem tin đã đăng theo ngày: