• TP.Sa Đéc: Nhiều mô hình sáng kiến cải cách hành chính
  • ĐTO - Nhờ quan tâm quyết liệt đến công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện cải cách hành chính (CCHC) nên thời gian qua, TP.Sa Đéc luôn nằm trong tốp đầu khối các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về kết quả xếp hạng CCHC.
  • Nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
  • 02/03/2018
  • ĐTO - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018.
Xem tin đã đăng theo ngày: