• Giải pháp bảo vệ môi trường đảm bảo sức khỏe cộng đồng
  • 05/01/2019
  • ĐTO - Năm qua, tỉnh Đồng Tháp xuất hiện lũ tương đối lớn so với các năm trước. Ngoài các tác động tích cực như: đem lại nguồn thủy sản, phù sa, tạo dòng chảy rửa trôi các chất ô nhiễm tù đọng,... vấn đề xử lý môi trường sau lũ cũng cần hết sức lưu ý để tránh các nguy cơ phát sinh các dịch bệnh, cũng như tích tụ các chất thải, gây ô nhiễm tại các vùng trũng thấp.
  • Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
  • 02/01/2019
  • ĐTO - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, đến nay, các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn của huyện Lấp Vò cơ bản đáp ứng yêu cầu 1 máy vi tính kết nối mạng/1 cán bộ, công chức (CB,CC), viên chức; trên 91,2% CB,CC thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử trong công việc; 100% CB,CC biết sử dụng máy vi tính trong công việc.
Xem tin đã đăng theo ngày: