Huyện Lấp Vò

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Cập nhật ngày: 02/01/2019 05:30:48

ĐTO - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, đến nay, các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn của huyện Lấp Vò cơ bản đáp ứng yêu cầu 1 máy vi tính kết nối mạng/1 cán bộ, công chức (CB,CC), viên chức; trên 91,2% CB,CC thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử trong công việc; 100% CB,CC biết sử dụng máy vi tính trong công việc.

Huyện Lấp Vò cũng đã triển khai phần mềm văn phòng điện tử eOffice đến 60 cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, với 1.019 tài khoản. Qua đó, trên 95% văn bản đi, đến được ký số và phát hành đúng quy định thông qua phần mềm văn phòng điện tử eOffice.

Huyện thường xuyên duy trì và sử dụng hiệu quả phần mềm giao việc, lồng ghép vào việc đánh giá kết quả thực hiện cuối năm. Theo đó, từ ngày 1/1 - 10/12/2018, thông qua phần mềm giao việc, UBND huyện đã giao cho các ngành chuyên môn, UBND các xã, thị trấn với 2.636 văn bản. Kết quả, 1.909 văn bản báo cáo sớm và đúng hạn, quá hạn 37 văn bản, trễ hạn 613 văn bản, còn hạn 77 văn bản.

Ngoài ra, huyện còn ứng dụng công nghệ thông tin vào việc hội nghị trực tuyến, duy trì Trang thông tin điện tử huyện và Fanpage Trang thông tin điện tử huyện Lấp Vò trên mạng xã hội Facebook, qua đó giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng trao đổi thông tin, phản ánh ý kiến về UBND huyện.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được huyện triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện và hướng dẫn người dân tham gia khi đến đơn vị liên hệ thực hiện các thủ tục hành chính.

Thành Nguyễn

Gửi bình luận của bạn