Huyện Hồng Ngự thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cập nhật ngày: 24/05/2024 10:29:58

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240524103149dt2-1.mp3

 

ĐTO - Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (viết tắt là Nghị quyết 35) đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện Hồng Ngự ngày càng trong sạch, vững mạnh.


Đại biểu tham dự lớp tập huấn về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

NHIỀU KẾT QUẢ NỔI BẬT

Xác định công tác BVNTTT của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và lâu dài, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo 100% cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 35 và các văn bản chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, có 3.546/3.551 đảng viên tham dự, đạt 99,86%. BTV Huyện ủy đã đưa nội dung Nghị quyết 35 vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm để kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy.

Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Linh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Hồng Ngự, cho biết: “5 năm qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tích cực tham mưu BTV Huyện ủy tổ chức 10 hội nghị tập huấn về công tác BVNTTT của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, có trên 320 đồng chí dự. Đồng thời phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tham mưu BTV Huyện ủy mở 113 lớp đào tạo sơ cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng chuyên đề, có lồng ghép nội dung BVNTTT của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, gần 18.500 học viên dự học. Qua công tác triển khai, quán triệt và bồi dưỡng chuyên đề, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên có chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong công tác BVNTTT của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thùy Linh, ngay khi triển khai thực hiện Nghị quyết 35, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu BTV Huyện ủy chỉ đạo xây dựng lực lượng làm nhiệm vụ BVNTTT của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; 100% cấp ủy, chính quyền, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã tạo lập các nhóm Zalo, các trang Facebook, Fanpage... phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị; đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực; đấu tranh phản bác các thông tin sai trái. Từ năm 2020 đến nay, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã triển khai, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia các Cuộc thi viết chính luận về BVNTTT của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch do Trung ương và tỉnh phát động, góp phần lan tỏa, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, học sinh và Nhân dân về công tác BVNTTT của Đảng.

BTV Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi mạng xã hội để kịp thời phát hiện, yêu cầu lực lượng quản trị xử lý thông tin, bài viết có nội dung sai sự thật, chống phá Đảng, Nhà nước... Các lực lượng làm nhiệm vụ BVNTTT của Đảng đã chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh ngăn chặn, xử lý thông tin sai sự thật, xấu độc trên internet và mạng xã hội. 5 năm qua, ngành chức năng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp dùng mạng xã hội tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước; nói xấu lãnh đạo địa phương; mạo danh lãnh đạo huyện để lừa đảo chuyển tiền qua mạng xã hội... Ngành chức năng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bóc gỡ, xử lý các tài khoản, trang/nhóm, tin, bài, video có nội dung nhạy cảm, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; các trường hợp mua công cụ hỗ trợ, vũ khí, vật liệu nổ trên không gian mạng...


Thành viên đang điều hành, quản trị nhóm Zalo do Huyện đoàn Hồng Ngự tạo lập

Chia sẻ công tác đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội, đồng chí Nguyễn Thị Nương - Bí thư Huyện đoàn Hồng Ngự, cho biết: “Năm 2021, Huyện đoàn đã tạo lập, duy trì hoạt động 2 nhóm Zalo “Nhóm thanh niên quản lý trên không gian mạng” và “Nhóm mở rộng tập hợp thanh niên”, đã tổ chức theo dõi, nắm tình hình, tư tưởng của thanh niên địa phương để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các thông tin xấu độc, chống phá, thù địch. Kịp thời phát hiện, giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên có hành vi chia sẻ, phát tán các nội dung gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Lực lượng làm nhiệm vụ đã chủ động đánh chặn các bài viết có nội dung phản động, chống phá Đảng, Nhà nước; thường xuyên tham gia bình luận, chia sẻ bài viết về gương người tốt, việc tốt; quảng bá du lịch và các sản phẩm khởi nghiệp, các phong trào của các cấp bộ Đoàn; kịp thời thông tin các vấn đề liên quan đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, xuất khẩu lao động... từ đó giúp thanh niên quan tâm hơn đến các phong trào, hoạt động của Đoàn và của địa phương”.

Thông tin hiệu quả mô hình “Zalo an ninh”, đồng chí Dương Trung Tính - Trưởng Công an xã Thường Lạc, chia sẻ: “Mô hình “Zalo an ninh” được Công an xã Thường Lạc tạo lập từ năm 2020 đến nay, được Nhân dân đồng tình ủng hộ, cung cấp 235 tin thắc mắc về thủ tục hành chính, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, buôn lậu, ma túy... Thông qua “Zalo an ninh”, Công an xã Thường Lạc đăng 568 tin, bài tuyên truyền giúp người dân nhận biết phương thức, thủ đoạn hoạt động các loại tội phạm; cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19... Mô hình hiện có 2.135 lượt người quan tâm, hàng trăm lượt chia sẻ thông tin”.


Lực lượng chức năng bắt đối tượng phạm tội từ tin tố giác của người dân qua “Zalo an ninh”

PHÁT HUY HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BVNTTT CỦA ĐẢNG

Đánh giá kết quả thực hiện công tác BVNTTT của Đảng, đồng chí Hà Văn Công - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hồng Ngự, cho biết: “Nhiều năm qua, BTV Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát việc cụ thể hóa các văn bản và tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 35. Lực lượng làm nhiệm vụ BVNTTT của Đảng hoạt động nền nếp, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động phát tán thông tin xấu độc trên không gian mạng... từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Tuy nhiên, công tác đấu tranh phản bác, ngăn chặn thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch có lúc, có nơi còn bị động, chưa huy động nhiều lực lượng tham gia; số ít cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là giới trẻ còn thờ ơ, mất cảnh giác với công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nên công tác này chưa phát huy hết hiệu quả”.

Theo đồng chí Hà Văn Công, thời gian tới, BTV Huyện ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 35; quan tâm nắm bắt tình hình, tư tưởng, kịp thời phát hiện thông tin xấu độc để có giải pháp xử lý ngay tại cơ sở, không để phát sinh các vụ việc phức tạp, ảnh hưởng an ninh trật tự ở địa phương. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện quan tâm củng cố, kiện toàn lực lượng làm nhiệm vụ BVNTTT của Đảng; duy trì hoạt động các trang mạng xã hội do đơn vị, địa phương tạo lập, phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền. BTV Huyện ủy giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin chính thống các sự kiện được xã hội quan tâm nhằm định hướng dư luận đúng đắn; tăng cường hướng dẫn, tập huấn kỹ năng xử lý tình huống trong công tác đấu tranh, ngăn chặn các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; áp dụng các chế tài để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về an ninh mạng...”.

Hồng Ngự là huyện đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp, có đường biên giới dài hơn 18km giáp với tỉnh Prây-veng (Vương quốc Campuchia). Trước đây, huyện Hồng Ngự xuất hiện một số đối tượng có tư tưởng lệch lạc, bất mãn phát sinh trong quá trình khiếu nại về lợi ích cá nhân, thiếu hiểu biết, tiếp cận thông tin không chính thống trên mạng xã hội... đã đăng tải, chia sẻ thông tin sai trái, gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh và an ninh trật tự ở địa phương. Qua công tác đấu tranh, ngành chức năng kịp thời phát hiện, giáo dục, xử lý, răn đe nhiều đối tượng vi phạm, cho viết cam kết không tái phạm; buộc tháo gỡ thông tin sai trái và lập hồ sơ theo dõi, quản lý, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phú Nghĩa

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn