• Trà Sư xuất chiêu “dụ” chim trời
  • Mùa mưa cũng là mùa cho nhiều sản vật sinh sôi nảy nở. Ở thời điểm này, hệ sinh thái tại Trà Sư được dịp bung xòe nở rộ, đặc biệt là tràm tái sinh mạnh hơn...
  • Siêu Thị Chiêu Linh - Một giọng thơ gân guốc mà mềm mại
  • 19/06/2020
  • Đọc thơ của Siêu Thị Chiêu Linh từ trên trăm bài để chọn 72 bài in thành tập thơ đầu tay cho chị, với tư cách là những người tổ chức bản thảo, tác giả những dòng này không thể không định danh một cách tự tin, dẫu có vẻ trái khoáy như trên. Ngay cái tên tập thơ - Em đâu chỉ nồng nàn - bước đầu cũng đã ít nhiều khơi gợi điều đó.
  • Tạo dựng hình ảnh địa phương gắn với phát triển du lịch
  • 26/05/2020
  • ĐTO - Thời gian qua, các cấp, ngành trên địa bàn huyện Lấp Vò quan tâm chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển du lịch tại địa phương như: phối hợp tổ chức các lớp tập huấn kiến thức phát triển du lịch;...
Xem tin đã đăng theo ngày: