Cán bộ công chức phải nêu cao văn hóa giao tiếp

Cập nhật ngày: 06/09/2013 04:49:06

UBND huyện Hồng Ngự vừa chỉ đạo các phòng, ban tập trung thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 25 của UBND tỉnh về việc nâng cao văn hóa công sở và văn hóa giao tiếp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ thị 05 về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.

Tại nơi làm việc, mỗi cán bộ công chức tiếp tục thực hiện tốt văn hóa công sở, phải tôn trọng, khiêm tốn, tận tình, chu đáo, lắng nghe ý kiến của nhân dân, giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể về các quy định liên quan đến giải quyết công việc; không có thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân. Đặc biệt khi nhân dân đến quan hệ công việc, cán bộ công chức phải biết cười.

Bổ sung vào nội quy, quy chế của từng cơ quan, đơn vị quy định cán bộ, công chức, viên chức không uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc. Trong trường hợp cần thiết, tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết thực hiện không uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa. Cơ quan, đơn vị nào có cán bộ, công chức, viên chức uống rượu, bia tham gia giao thông vi phạm thì tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm.

Cán bộ công chức phải giữ gìn đoàn kết nội bộ, không để xảy ra tình trạng “bằng mặt, không bằng lòng”, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Khi sinh hoạt ở gia đình, nơi cư trú mỗi cá nhân phải gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

Thời gian qua, phần lớn cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện đã nêu cao vai trò trách nhiệm, thái độ phục vụ được nâng lên, thực hiện tốt quy định về văn hóa công sở, sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, làm việc cầm chừng; ý thức tổ chức kỷ luật chưa cao, vi phạm các quy định về thời giờ làm việc như: làm việc riêng, đi muộn, về sớm, uống rượu, bia trong giờ làm việc,... ảnh hưởng đến chất lượng công tác và tác phong, uy tín của cán bộ, công chức, viên chức.

Minh Thi

Gửi bình luận của bạn