Tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Cập nhật ngày: 28/03/2018 06:06:20

ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương vừa có chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung liên quan đến chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh trong năm 2018.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thành phố quan tâm hơn nữa công tác CCHC; tập trung chỉ đạo thực hiện đúng yêu cầu của các tiêu chí đánh giá CCHC. Xác định cụ thể các nhiệm vụ trong kế hoạch CCHC; nắm rõ các nội dung đã ký cam kết và tổ chức thực hiện hiệu quả.

Đồng thời, nghiêm túc thực hiện công tác rà soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền để kiến nghị đơn giản hóa, cắt giảm các thủ tục hành chính không phù hợp. Thực hiện tốt việc đơn giản chế độ báo cáo, với mục tiêu cắt giảm tối thiểu 20% tổng số báo cáo định kỳ; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác quản lý; giảm họp, dành nhiều thời gian đi thực tế cơ sở.

Bên cạnh đó, cần động viên, khen thưởng kịp thời để khuyến khích cán bộ, công chức có sáng kiến cải tiến phương thức làm việc, đề xuất ý tưởng mới để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ CCHC. Tăng cường kiểm tra công tác CCHC và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nếu phát hiện các trường hợp cố tình vòi vĩnh, nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp phải kiên quyết xử lý nghiêm. Các đơn vị không hoàn thành các nội dung đã cam kết phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện của địa phương, đơn vị mình.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông đẩy nhanh lộ trình triển khai, sử dụng phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh; thường xuyên tuyên truyền hình thức nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà theo yêu cầu của người dân. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đôn đốc, theo dõi, kiểm tra công tác CCHC và việc thực hiện cam kết đã ký tại hội nghị công bố kết quả chỉ số CCHC năm 2017.

Nhật Anh

Gửi bình luận của bạn