• Câu chuyện cổng làng
  • Lịch sử hình thành làng xã Việt Nam mình luôn gắn liền với cái cổng làng. Cổng làng cùng với “lũy tre làng, giếng làng, cây đa, bến nước, sân đình...” là những biểu tượng văn hóa của người Việt xưa.
  • Chuẩn bị sẵn sàng ngày hội tòng quân năm 2019
  • 13/02/2019
  • Đến ngày 11/2, công tác chuẩn bị cho ngày giao nhận quân ở huyện biên giới Tân Hồng đã cơ bản hoàn tất, các địa phương, các ban, ngành, đoàn thể xã, thị trấn đã chuẩn bị quà tặng cho tân binh trong ngày giao quân, các gia đình tân binh cũng đã chuẩn bị liên hoan tại nhà để tân binh chia tay người thân và bạn bè lên đường nhập ngũ.
Xem tin đã đăng theo ngày: