• Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao phần thưởng cao quý tặng đồng chí Lê Khả Phiêu
  • 25/08/2019
  • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, dù ở cương vị công tác nào, đồng chí Lê Khả Phiêu luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên cộng sản, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
  • Câu chuyện chiến binh
  • 21/08/2019
  • Vậy là, thêm một Hội Doanh nhân nữa ra đời trên mảnh đất Sen hồng thân yêu của chúng ta - “Hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Đồng Tháp”!
  • Chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên rõ rệt
  • 21/08/2019
  • ĐTO - Thực hiện Thông báo số 22-TB/TW ngày 11/4/2017 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư (khóa X), Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 02-ĐA/TU ngày 27/4/2017 về xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể ở các doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.
Xem tin đã đăng theo ngày: