Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Cập nhật ngày: 05/04/2021 06:06:07


Các học viên được trao bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, niên khóa 2020 - 2021

ĐTO - Vừa qua, tại Trung tâm Chính trị huyện Tân Hồng, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Huyện ủy Tân Hồng tổ chức bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính C151 (niên khóa 2020 -2021). Lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính hệ không tập trung được tổ chức tại Trung tâm Chính trị huyện Tân Hồng có 67 học viên là cán bộ công chức, viên chức, giáo viên đến từ các cơ quan, trường học, xã, phường, thị trấn thuộc huyện Tân Hồng, huyện Hồng Ngự và TP.Hồng Ngự tham gia. Sau 9 tháng học tập và rèn luyện, các học viên đã được trang bị các kiến thức trong chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính với các chuyên đề chủ yếu: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng, hệ thống chính trị, quản lý hành chính nhà nước, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về các lĩnh vực của đời sống xã hội,... Thông qua khóa học, các học viên được nâng cao đạo đức cách mạng, năng lực công tác, tư duy khoa học biện chứng và vận dụng những kiến thức lý luận, kỹ năng lãnh đạo, quản lý vào thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tại cơ quan, đơn vị. Kết thúc khóa học, 100% học viên đều đạt yêu cầu đề ra, trong đó có 16 học viên đạt loại khá.

TIẾN ĐẠT

Gửi bình luận của bạn