Chuyển biến tích cực của “Năm dân vận chính quyền” 2019

Cập nhật ngày: 10/12/2019 05:38:39

ĐTO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ động phối hợp với Ban cán sự đảng UBND tỉnh ban hành kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019. Đồng thời, lãnh đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục triển khai, quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền trong tình hình mới đến các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các cấp và cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc thực hiện.


Tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ người dân của cán bộ, công chức ngày được nâng cao

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 974 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới phương thức phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đề án lớn của tỉnh. Qua đó, góp phần chuyển biến mạnh mẽ, tác động tích cực đến kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đề án lớn của tỉnh và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nổi bật là tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân tiếp tục tham gia, giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình tự quản, liên kết ở cộng đồng dân cư như: Hội quán, hợp tác xã, tổ nhân dân tự quản; xây dựng tính tự lực - chia sẻ - hợp tác trong nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu; tỉnh đã tổ chức hội thảo nghiên cứu Đề tài tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về mô hình “Hội quán” để tiếp tục có giải pháp giữ vững, nâng chất lượng hoạt động đối với mô hình này. Hay Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật. Toàn tỉnh có 55/118 xã đã đạt và đến cuối năm 2019 sẽ có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 1 đơn vị cấp huyện dự kiến cuối năm 2019 sẽ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; TP.Cao Lãnh và TX.Hồng Ngự đang đề nghị công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, tỉnh tiếp tục nhân rộng hiệu quả mô hình “Hộ gia đình thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn. Đề án phát triển du lịch, tạo dựng hình ảnh Đồng Tháp thông qua công tác tuyên truyền, vận động tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng phục vụ du khách, hình thành mới nhiều điểm tham quan du lịch sinh thái, thu hút trên 130.000 lượt khách đến Đồng Tháp. Chương trình đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng ngày càng lan tỏa và đạt nhiều kết quả (năm 2019 có 1.650 lao động xuất cảnh làm việc tại các nước, đạt 165% so với kế hoạch, chủ yếu là thị trường Nhật Bản, Ba Lan, Hàn Quốc). Các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội năm 2019 đến nay cơ bản hoàn thành, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt cao và sớm hơn so với cùng kỳ năm 2018 (thu ngân sách, tỷ lệ giảm nghèo, làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng...).

Công tác cải cách hành chính được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện với nhiều mô hình dân vận khéo hiệu quả, hướng đến nâng cao chất lượng phục vụ cũng như sự hài lòng của người dân như: “Mô hình xuống phố về làng” ở TP.Cao Lãnh; “Cà phê đầu tuần”, “Cà phê doanh nghiệp”... ở các địa phương, đơn vị đã phát huy được hiệu quả. Tỉnh thực hiện tốt mô hình chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính sang Bưu điện đảm nhận. Qua sắp xếp đã giảm 83 tổ chức; tinh giản 146 biên chế. UBND tỉnh tập trung chỉ đạo rà soát, giảm bớt các văn bản, thủ tục hành chính không cần thiết trên các lĩnh vực (qua rà soát còn hiệu lực 86 văn bản và hết hiệu lực 8 văn bản); điều chỉnh các mức giá đền bù, giải phóng mặt bằng; thực hiện nghiêm túc công khai minh bạch, dân chủ trong quy hoạch, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đấu giá, đấu thầu theo quy định.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo triển khai, quán triệt và ban hành kế hoạch thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án văn hóa công vụ đến các sở, ngành, địa phương; phát động phong trào thi đua xây dựng văn hóa công sở, văn hóa công vụ đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh. Qua triển khai thực hiện cho thấy, nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là ở cấp cơ sở có sự chuyển biến rõ nét.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn