Đẩy mạnh tuyên truyền các ngày kỷ niệm, sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa trên địa bàn tỉnh

Cập nhật ngày: 26/03/2024 05:14:04

ĐTO - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các ngày kỷ niệm, sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong năm 2024 nhằm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.


Người dân nghe thuyết minh về cuộc đời và sự nghiệp cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Theo đó, tỉnh tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử của đất nước như: Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024); kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024); kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2024) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024)...

Đồng thời tuyên truyền các ngày kỷ niệm, sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa của tỉnh và địa phương trong năm 2024 như: Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười (ngày 14, 15, 16 tháng 3 âm lịch); lễ giỗ lần thứ 58 của Liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Phối (ngày 28/4 âm lịch, nhằm ngày 4/6/2024); lễ giỗ lần thứ 204 của ông, bà Đỗ Công Tường (từ mùng 8 đến mùng 10/6 âm lịch, nhằm ngày 13 - 15/7/2024); lễ giỗ lần thứ 95 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (ngày 25, 26, 27 tháng 10 âm lịch, nhằm ngày 25, 26, 27/11/2024); kỷ niệm 65 năm chiến thắng Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung (26/9/1959 - 26/9/2024); kỷ niệm 70 năm Ngày tập kết chuyển quân tại Cao Lãnh (10/1954 - 10/2024); kỷ niệm 95 năm thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở tỉnh Đồng Tháp (11/1929 - 11/2024)...

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung tuyên truyền kỷ niệm năm tròn ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; kỷ niệm năm tròn sự kiện lịch sử quan trọng; kác ngày kỷ niệm, sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa của sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện (trong đó, lưu ý tăng cường các nguồn xã hội hóa, giảm hỗ trợ từ ngân sách nhà nước); có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí hiệu quả, tiết kiệm; chi và thanh, quyết toán kinh phí theo đúng chế độ, định mức quy định hiện hành.

Các cơ quan báo, đài trong tỉnh đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau các thời điểm tiến hành tổ chức các hoạt động kỷ niệm và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Thành Nguyễn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn