Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn phát huy hiệu quả

Cập nhật ngày: 18/05/2020 11:32:24

ĐTO - Nhằm tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực và hiệu quả, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt Đề án điều động lực lượng Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh (Trưởng, Phó trưởng) Công an xã, thị trấn đã phát huy hiệu quả.


Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Trưởng, Phó trưởng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Đề án chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 đến ngày 30/12/2020 triển khai tăng cường lực lượng Công an chính quy về các xã đã có phương án sắp xếp công việc khác cho Trưởng, Phó trưởng Công an xã hoặc khuyết Trưởng, Phó trưởng Công an xã, Công an viên thường trực (đối với Công an thị trấn). Giai đoạn 2 từ ngày 1/1/2021 đến hết năm 2021 đảm bảo mỗi xã từ 3 chính quy trở lên; mỗi thị trấn từ 6 Công an chính quy, từng bước bố trí 100% là lực lượng Công an chính quy đối với Công an thị trấn.

Từ chủ trương của Bộ Công an, chỉ đạo của UBND tỉnh ngay từ đầu năm 2019, Công an tỉnh đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát lại lực lượng Công an xã bán chuyên trách (chủ yếu là Trưởng, Phó trưởng Công an xã) trên cơ sở đó có những giải pháp phù hợp để bố trí lại hoặc giải quyết chế độ chính sách đối với các đồng chí này, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện thay thế lực lượng chính quy, vừa đảm bảo ổn định tư tưởng lực lượng bán chuyên trách, không để xáo trộn, ảnh hưởng hoạt động của lực lượng Công an xã.

Cơ sở vật chất, công cụ phương tiện phục vụ công tác cho lực lượng Công an xã tiếp tục được quan tâm, trong đó từ đầu năm 2019 đến nay đã xây dựng 13 trụ sở Công an xã từ nguồn kinh phí của UBND tỉnh đầu tư, tính đến nay đã xây dựng được 126 trụ sở, trong đó Công an xã xây dựng riêng 82 trụ sở (đã hoàn thành 77 trụ sở, đang xây dựng 5 trụ sở) và 43 trụ sở xây dựng chung với Quân sự xã. Đồng thời, Công an tỉnh đã kịp thời trang cấp các công cụ, phương tiện phục vụ công tác, thay thế các thiết bị hư hỏng, cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác.

Chính từ sự quyết liệt và đồng thuận cao trong các cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án, tính đến ngày 27/3/2020, Công an Đồng Tháp đã bố trí được 220 đồng chí về đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở 126/126 xã, thị trấn; có 3/12 Công an thị trấn đã bố trí 6 đồng chí Công an chính quy, hoàn thành giai đoạn 1 của Đề án trước 9 tháng, trong đó có 126 Trưởng Công an, 73 Phó trưởng Công an và 21 Công an viên (có 2 nữ và 8 đồng chí được điều động từ các Phòng Công an tỉnh về). Tất cả các đồng chí được bố trí về Công an xã đều có trình độ, năng lực, trong đó Thạc sĩ 2 đồng chí, Đại học 199 đồng chí, Cao đẳng 5 đồng chí và Trung cấp 14 đồng chí.

Công an các địa phương đã chủ động xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền cấp xã để trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình hoạt động của lực lượng Công an chính quy nói riêng và hoạt động Công an xã, tình hình an ninh trật tự ở địa phương nói chung, trên cơ sở đó phối hợp chấn chỉnh tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng Công an hoạt động. Ngoài ra, để đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt của Đảng ủy cấp xã, cũng như xây dựng lực lượng Công an xã vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác, đã có 126/126 Công an xã, thị trấn được thành lập Chi bộ riêng, trong đó Trưởng Công an xã là Bí thư, có 62 đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành và 13 đồng chí tham gia Ban Thường vụ xã, số còn lại đang thực hiện quy trình để chỉ định Ban Chấp hành theo quy định.

Nhìn chung, qua thực hiện điều động lực lượng Công an chính quy về đảm nhận các chức danh Công an xã đã tạo sự chuyển biến tích cực về các mặt công tác Công an ở địa bàn cơ sở; từng bước khắc phục được những hạn chế trong việc tham mưu cấp ủy, chính quyền xã về việc đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, những hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự địa bàn cấp cơ sở; các mô hình về đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn được củng cố, chất lượng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nâng lên.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn