Huy động tốt các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội

Cập nhật ngày: 29/06/2020 11:50:08

ĐTO - Với sự lãnh đạo của cấp ủy, sự năng động của chính quyền, sự đồng thuận của người dân đã góp phần đưa huyện Châu Thành trở thành một trong những địa phương phát huy thế mạnh trong công tác huy động các nguồn lực xã hội, thu hút đầu tư. Nhiều dự án, công trình quan trọng, mang tính chiến lược được hình thành tạo nguồn lực mới cho kinh tế - xã hội phát triển.


Người dân Châu Thành tham gia xây dựng giao thông nông thôn

Huy động tốt các nguồn lực xã hội

Tập trung huy động, kết nối các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, UBND huyện Châu Thành đã triển khai xây dựng cơ cấu sử dụng đất phù hợp, phân bổ quỹ đất hợp lý; tập trung mở rộng quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng công nghiệp, dịch vụ, xây dựng đô thị gắn với việc khoanh định hợp lý diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Cấp ủy, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng giao thông nông thôn; nâng cấp một số công trình giao thông. Thông qua các mối quan hệ bạn bè, người thân và con em thành đạt ở TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai,... các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, các tôn giáo trong và ngoài nước cùng tham gia hưởng ứng đóng góp xây dựng phát triển giao thông nông thôn. Ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các tập thể, cá nhân, lãnh đạo UBND huyện kịp thời phát hiện, khen thưởng và nhân rộng các mô hình xây dựng giao thông nông thôn có hiệu quả thiết thực, gương điển hình tiên tiến. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quyền làm chủ của Nhân dân trong tất cả các bước, triển khai thi công và quản lý, sử dụng theo đúng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện Châu Thành đã triển khai xây dựng được 158 chiếc cầu (bê tông cốt thép), với tổng chiều dài 3.832m; xây dựng mới và nâng cấp 75 tuyến đường với tổng chiều dài 85,188km (bê tông cốt thép, nhựa, đá cấp phối). Tổng kinh phí xây dựng 94 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ là 45 tỷ đồng; vốn do Nhân dân, mạnh thường quân và doanh nghiệp đóng góp là 47 tỷ đồng và 8.440 ngày công lao động trị giá tương đương 2 tỷ đồng. Hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn xây dựng, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu đi lại, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh. Đến nay đã có 10/11 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông.


Công ty TNHH Cỏ May đầu tư dự án sản xuất tại huyện Châu Thành.
Ảnh: Trường Ngô

Điểm đến cho các nhà đầu tư

Song song đó, sự phát triển của kết cấu hạ tầng, các chính sách ưu đãi đầu tư, cải cách thủ tục hành chính đã tạo ra những điều kiện thuận lợi cho công tác xúc tiến thu hút đầu tư trên địa bàn huyện. UBND huyện, các ngành chuyên môn đã lập danh mục các dự án kêu gọi đầu tư, kiện toàn lại Tổ xúc tiến kêu gọi đầu tư của huyện, xây dựng kế hoạch kêu gọi đầu tư từng dự án trên nhiều lĩnh vực như: công nghiệp, thương mại - dịch vụ; nông nghiệp; xây dựng - giao thông; giáo dục; văn hóa - xã hội; y tế... Đồng thời nghiên cứu, vận dụng linh hoạt các cơ chế chính sách, pháp luật vào điều kiện thực tế của địa phương. Nhất là việc duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên giữa lãnh đạo huyện với các nhà đầu tư để xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các dự án, đảm bảo các dự án hoạt động đúng tiến độ và hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi, minh bạch, tăng thêm tiện ích cho nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân, từng bước xây dựng và hoàn thiện chính quyền thân thiện, phục vụ.

Tại Cụm công nghiệp Cái Tàu Hạ - An Nhơn có 3 dự án đang hoạt động gồm: Nhà máy chế biến thủy- hải sản của Công ty Cổ phần Thủy - Hải sản Vĩnh Phước; Nhà máy chế biến thức ăn gia súc của Công ty Guyomar’ch Đồng Tháp; Công ty TNHH Liên doanh Mavin Austfeed Mekong sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản... Các dự án ngoài cụm công nghiệp như: Công ty CPXNK Nguyên Hậu; Công ty TNHH MTV Cỏ May Essential đầu tư dự án chiết xuất tinh dầu, sản xuất nấm... Tại cụm công nghiệp Tân Lập (xã Tân Nhuận Đông) có 9 đơn vị đăng ký đầu tư. Ngoài ra, UBND huyện đã khuyến khích, hướng dẫn thủ tục cho các doanh nghiệp triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động một số nhà máy trên tuyến công nghiệp dọc kênh xáng Lấp Vò - Sa Đéc (đoạn từ xã Tân Bình đến Nha Mân)...

Chia sẻ những hiệu quả của công tác huy động nguồn lực và thu hút đầu tư, ông Phan Thanh Dũng – Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành cho biết: “Trong nhiệm kỳ qua, UBND huyện đã ban hành nhiều kế hoạch, chương trình, văn bản chỉ đạo điều hành, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Phân công cụ thể từng ngành, đơn vị phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp. Áp dụng các chính sách khuyến khích đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn để thu hút nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp, hỗ trợ liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị. Đến nay, toàn huyện có trên 267 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động, 1.479 cơ sở sản xuất lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 4.600 cơ sở kinh doanh lĩnh vực thương mại - dịch vụ. Cụm công nghiệp Cái Tàu Hạ - An Nhơn, nhà đầu tư đã lấp đầy, Cụm công nghiệp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hiện nay đã có 9 đơn vị đăng ký đầu tư và có 3 công ty đang làm thủ tục giao đất, dự kiến sẽ lấp đầy trong năm 2021...”.

P.Lộc

Gửi bình luận của bạn