Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa IX

Cập nhật ngày: 05/09/2019 16:55:50

ĐTO - Chiều ngày 5/9, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa IX. Ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.


Các đại biểu tham gia thảo luận tại cuộc họp

Theo đó, kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 9/10/2019 và sẽ thông qua 17 dự thảo Nghị quyết với các nội dung quan trọng như phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý và phân bổ; chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; quy định định mức hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng; quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án "Hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" áp dụng trên địa bàn tỉnh; thông qua danh mục dự án thu hồi đất bổ sung năm 2019;...

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Anh Dũng thống nhất từ nay đến ngày diễn ra kỳ họp, các đơn vị liên quan có vấn đề cấp thiết cần HĐND tỉnh xem xét, quyết định sớm để triển khai thực hiện sẽ vẫn bổ sung vào nội dung chương trình kỳ họp. Đồng thời đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh đôn đốc các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan sớm hoàn thiện các nội dung tờ trình tại kỳ họp gởi đến các đại biểu nghiên cứu; Các dự án, tờ trình, dự thảo nghị quyết phải được cân nhắc, tính toán để bảo đảm hết được yêu cầu, nhiệm vụ của tỉnh và các địa phương, bảo đảm khi các tờ trình được thông qua, nghị quyết được ban hành sẽ tạo thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

BÍCH LIỄU

Gửi bình luận của bạn