• Tăng cường lãnh đạo thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh
  • ĐTO - UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thành phố tăng cường lãnh đạo thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (viết tắt là Đề án 06) trên địa bàn tỉnh.
  • Hiệu quả công tác triển khai thực hiện chuyển đổi số
  • 21/08/2023
  • ĐTO - Đến tháng 8/2023, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Tháp Mười tham mưu UBND huyện triển khai, thực hiện công tác chuyển đổi số đồng bộ trên các lĩnh vực. Trong đó, chú trọng xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số mang lại hiệu quả tích cực.
  • Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số
  • 16/08/2023
  • ĐTO - Xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, từ đầu năm 2023 đến nay, UBND Phường 11, TP Cao Lãnh tập trung triển khai ứng dụng công nghệ số vào trong công tác; tăng cường tuyên truyền, chủ động thực hiện các mô hình chuyển đổi số...
  • Ra quân thực hiện Chiến dịch “50 ngày đêm”
  • 09/08/2023
  • ĐTO - Tại huyện Hồng Ngự, thực hiện Chiến dịch “50 ngày, đêm” tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện, đồng loạt 10 xã, thị trấn trong huyện đã thành lập Đoàn đến từng nhà người dân hướng dẫn cài đặt VNeID.
Xem tin đã đăng theo ngày: