• Cấp phép 4G vào giai đoạn nước rút
  • 09/09/2016
  • Cục Viễn thông đã gửi văn bản thông báo cho các doanh nghiệp viễn thông về việc cấp phép 4G và thúc giục các nhà mạng nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép theo hướng dẫn.
Xem tin đã đăng theo ngày: