• Vận động khỏe - thai kỳ an toàn kiểu Nhật
  • 20/10/2019
  • Mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam, ngày 20/10, tại TP.Cần Thơ, Bệnh Viện Quốc Tế (BVQT) Phương Châu đã tổ chức chương trình Bầu Phương Châu “Vui hội tháng 10” - Vận động khỏe - thai kỳ an toàn kiểu Nhật.
Xem tin đã đăng theo ngày: