Chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành

Cập nhật ngày: 24/08/2019 06:30:46

ĐTO - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp du lịch lữ hành trên địa bàn tỉnh về việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành (DVLH).


Du khách tham quan sân chim bằng xuồng tại Khu Du lịch sinh thái Gáo Giồng

Theo Sở VH,TT&DL, từ khi Luật Du lịch năm 2017 có hiệu lực thi hành (ngày 1/1/2018), hoạt động kinh doanh DVLH trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần gia tăng lượng khách tham quan, du lịch đến với Đồng Tháp. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh DVLH trên địa bàn tỉnh vẫn còn hạn chế như: không có Giấy phép kinh doanh, hoạt động không đúng các dịch vụ ghi trong giấy phép, hướng dẫn viên không có thẻ hành nghề,...

Nhằm khắc phục những vấn đề trên, Sở VH,TT&DL đề nghị các doanh nghiệp du lịch lữ hành trên địa bàn tỉnh chấn chỉnh những tồn tại, chấp hành nghiêm các quy định của Luật Du lịch năm 2017 về kinh doanh DVLH, đặc biệt là về phạm vi kinh doanh DVLH (quy định tại Điều 30, Luật Du lịch năm 2017) và phạm vi hành nghề của hướng dẫn viên du lịch (quy định tại khoản 2, Điều 58, Luật Du lịch năm 2017). Đồng thời, giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh DVLH đối với các doanh nghiệp du lịch lữ hành trên địa bàn tỉnh.

PV

Gửi bình luận của bạn