• Phát triển du lịch trên địa bàn TP.Sa Đéc
  • 11/10/2019
  • ĐTO - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch phát triển du lịch trên địa bàn TP.Sa Đéc với một số nội dung như: định hướng khai thác du lịch tại các nhà cổ trên địa bàn TP.Sa Đéc; định hướng khai thác dịch vụ, du lịch tại tuyến phố đi bộ (đoạn từ Bến tàu du lịch đến nhà cổ Huỳnh Thủy Lê); định hướng khai thác tuyến bờ kè sông Sa Đéc (đoạn từ cầu sắt quay đến nhà cổ Huỳnh Thủy Lê).
Xem tin đã đăng theo ngày: