Công bố danh mục thủ tục hành chính liên thông thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội

Cập nhật ngày: 08/11/2019 10:17:49

ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) liên thông và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, có 19 thủ tục liên thông giữa các cấp xã - huyện - tỉnh; 15 thủ tục liên thông giữa cấp xã và cấp huyện; 1 thủ tục liên thông giữa cấp huyện và cấp tỉnh. Trong đó, lĩnh vực bảo trợ xã hội có các TTHC như: Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội cấp tỉnh; tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. Lĩnh vực người có công có TTHC mới ban hành như thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng Huân chương, Huy chương chết trước ngày 1/1/1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi... Quy trình nội bộ giải quyết TTHC một cửa liên thông kèm theo quyết định trên quy định cụ thể trình tự, cách thức, thời gian giải quyết TTHC. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6/11/2019.

Nhật Anh

 

Gửi bình luận của bạn