Khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia

Cập nhật ngày: 10/12/2019 08:37:32

Chiều 9/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử) chủ trì Lễ khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Lễ khai trương được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tại Đồng Tháp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương cùng lãnh đạo các sở, ngành tham dự.


Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương thực hiện ký cam kết điện tử
 

Sau phần nghi thức khai trương, Cổng DVCQG đã chính thức đi vào hoạt động với 6 cấu phần chính: Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (TTHC) và Bộ câu hỏi/trả lời liên quan đến TTHC; nền tảng xác thực, đăng nhập một lần kết nối với các Cổng dịch vụ công cấp Bộ, cấp tỉnh; nền tảng thanh toán trực tuyến; hệ thống phản ánh, kiến nghị cho người dân, doanh nghiệp; tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương; hệ thống hỗ trợ trực tuyến và Tổng đài hỗ trợ.

Cổng DVCQG cung cấp 7 chức năng chính: Chức năng đăng nhập 1 lần, sử dụng 1 tài khoản của Cổng DVCQG để đăng nhập Cổng dịch vụ công của Bộ, của địa phương; Tra cứu về thông tin TTHC, dịch vụ công của tất cả các ngành, lĩnh vực, các địa phương trên toàn quốc; Theo dõi chi tiết toàn bộ quá trình giải quyết TTHC, dịch vụ công; Hỗ trợ thực hiện TTHC, dịch vụ công theo hướng cá nhân hóa thông tin người dùng, cung cấp các tiện ích liên quan đến việc thực hiện dịch vụ công; Tiếp nhận phản ánh kiến nghị liên quan đến việc giải quyết TTHC, dịch vụ công, chuyển xử lý và theo dõi chi tiết tình trạng xử lý của bộ, ngành, địa phương; Thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thực hiện TTHC, dịch vụ công sử dụng tài khoản của các ngân hàng, trung gian thanh toán; Đánh giá sự hài lòng trong giải quyết TTHC, dịch vụ công.

Giờ đây, chỉ cần truy cập vào địa chỉ dichvucong.gov.vn, người dân và doanh nghiệp sẽ được sử dụng 9 dịch vụ công như: cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do mất, hỏng; cấp giấy phép lái xe quốc tế; cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa; nộp thuế điện tử; đổi giấy phép lái xe, dịch vụ cấp điện... Ngoài ra, với 4 địa phương: TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, người dân và doanh nghiệp còn được sử dụng thêm những dịch vụ khác như: đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký thuế, đăng ký khai sinh…

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, xây dựng Cổng DVCQG là một nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng Chính phủ điện tử, kết nối Chính phủ với người dân và doanh nghiệp. Đây là dấu ấn quan trọng trong mục tiêu Chính phủ lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ và phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ”. Đồng thời, Thủ tướng nhấn mạnh, mặc dù Cổng DVCQG đã kết nối với Cổng Dịch vụ công của các ngành, các cấp nhưng các bộ, ngành và địa phương tuyệt đối không được lơi lỏng việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại đơn vị, địa phương mình, đồng thời cần nhanh chóng triển khai cơ sở dữ liệu chuyên ngành để đơn giản hoá, cắt giảm các thủ tục nhằm đưa việc cải cách đi vào thực chất.

Tại lễ khai mạc, các bộ, ngành địa phương đầu tiên tích hợp dịch vụ trên Cổng DVCQG đã thực hiện ký cam kết điện tử đồng hành xây dựng, vận hành, phát triển Cổng DVCQG phục vụ người dân, doanh nghiệp.

BÍCH LIỄU

Gửi bình luận của bạn