Sở Tư pháp họp mặt công chức pháp chế

Cập nhật ngày: 23/12/2019 05:21:38

ĐTO - Sở Tư pháp vừa tổ chức họp mặt công chức pháp chế các sở và cơ quan tương đương sở, doanh nghiệp nhà nước để trao đổi nghiệp vụ công tác pháp chế.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Phạm Văn Phong - Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, thời gian qua, các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh ban hành đúng quy định và triển khai thực hiện thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, tạo hành lang pháp lý trong việc bảo đảm hoạt động hiệu quả của bộ máy nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, công tác xây dựng văn bản vẫn còn một số hạn chế nhất định. Sở Tư pháp mong muốn lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các công chức pháp chế để tìm giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác pháp chế trong thời gian tới.

Tại buổi họp mặt, các công chức pháp chế có nhiều ý kiến đóng góp, nêu rõ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác pháp chế. Khó khăn của đội ngũ công chức pháp chế là kiêm nhiệm nhiều việc nên đôi khi chưa thực hiện hết trách nhiệm trong công tác pháp chế; công chức pháp chế tại các cơ quan, đơn vị thường xuyên thay đổi nên kinh nghiệm thực tiễn trong công tác xây dựng pháp luật còn hạn chế dẫn đến tình trạng tham mưu chưa sâu, chưa sát với thực tế. Bên cạnh đó, đội ngũ pháp chế chưa được quan tâm đúng mức và chưa phát huy được khả năng, kinh nghiệm trong các nhiệm vụ được giao.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác pháp chế thời gian tới, Sở Tư pháp yêu cầu công chức pháp chế cần thực hiện nghiêm túc quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiến độ công tác đề nghị, xây dựng chính sách, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định. Đồng thời kiện toàn đội ngũ làm công tác xây dựng pháp luật theo hướng chuyên nghiệp; trang bị các phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông tin cần thiết đáp ứng kịp thời, hiệu quả các yêu cầu tiếp cận, nghiên cứu và xử lý thông tin nhằm phục vụ tốt công tác soạn thảo, thẩm định, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật tại cơ quan, đơn vị.

Dịp này, các đại biểu được nghe báo cáo chuyên đề Thực trạng và giải pháp công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh trong thời gian qua; Quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

K.N

Gửi bình luận của bạn