Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Cập nhật ngày: 03/12/2019 09:28:33

ĐTO - Năm 2019, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, cấp cơ sở đã giải quyết đạt trên 90% số vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh thuộc thẩm quyền. Trong năm, các cơ quan hành chính đã tiếp gần 6.300 lượt với hơn 7.000 người đến khiếu nại, tố cáo (giảm 808 lượt so với cùng kỳ năm 2018), trong đó có 15 vụ khiếu nại đông người (9 vụ cũ, 6 vụ mới phát sinh). Về công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất, Chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các sở, ngành tiếp gần 1.400 lượt với gần 1.500 người, chủ yếu là khiếu nại trên lĩnh vực đất đai chiếm hơn 62%, còn lại là khiếu nại trên các ngành, lĩnh vực khác và những ý kiến kiến nghị, phản ánh.


Công tác tiếp, đối thoại công dân luôn được lãnh đạo tỉnh quan tâm thực hiện

Trong năm, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo giải quyết, đồng thời được sự hỗ trợ của Thanh tra Chính phủ trong việc giải quyết các trường hợp khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài đã góp phần ổn định tình hình khiếu nại trên địa bàn tỉnh. Thủ trưởng các cấp, các ngành đã quan tâm, chú trọng công tác tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định; công tác đối thoại với công dân trước khi ban hành quyết định giải quyết được tăng cường, chất lượng các cuộc đối thoại, tiếp xúc được nâng cao, nhiều vụ việc đã được giải quyết dứt điểm từ cơ sở. Việc phối hợp trong công tác tiếp công dân chặt chẽ, kịp thời. Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan nhà nước được thực hiện thường xuyên, kịp thời, có hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo còn gặp một số khó khăn như một số vụ việc khiếu nại cũ đã được các cấp, các ngành xem xét giải quyết có lý, có tình và UBND tỉnh đã ban hành quyết định giải quyết hết thẩm quyền, đồng thời vận dụng nhiều chính sách hỗ trợ theo tình hình thực tế địa phương nhưng công dân vẫn khiếu nại kéo dài, tập trung đông người để gây áp lực, đòi giải quyết theo yêu cầu...

Để công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được thực hiện tốt, trong năm 2020, tỉnh tiếp tục triển khai, quán triệt và thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Đồng thời tiếp tục phát huy công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp làm tốt công tác dân vận trong việc tham gia vào quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, tái định cư ở địa phương.

Song song đó, thủ trưởng các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp dân theo quy định; chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo; xử lý cán bộ có sai phạm, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết những bất cập của chính sách, pháp luật. Bên cạnh đó, tăng cường công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục, văn bản pháp luật liên quan đến tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng các cấp, các ngành trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Nhật Anh

Gửi bình luận của bạn