Truyền thông về bình đẳng giới chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”

Cập nhật ngày: 06/12/2019 05:51:00


Học sinh thuyết trình về bình đẳng giới bằng Poster

Tại Trường THCS Đốc Binh Kiều (xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười), Ban Giám hiệu nhà trường, giáo viên Tổng phụ trách đội, nhóm học sinh (HS) nòng cốt đã tổ chức buổi tuyên truyền, truyền thông về bình đẳng giới với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em” cho hơn 800 HS của trường. Sau các tiết mục văn nghệ, các em HS đã tham gia dẫn chương trình, đối thoại trực tiếp, thảo luận theo nhóm nội dung về bình đẳng giới do lớp chuẩn bị bằng Poster. Đồng thời, nghe bài tuyên truyền về quyền bình đẳng giới trong gia đình, cộng đồng, việc thụ hưởng các thành quả của sự phát triển; bình đẳng giới tạo môi trường lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của các thành viên trong gia đình. Sau buổi tuyên truyền, có 12 em HS tham gia trả lời tốt các câu hỏi ở các khối lớp được nhận thưởng. Hoạt động trên góp phần nâng cao nhận thức của HS về vấn đề bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

THỊ LÝ

Gửi bình luận của bạn