• Nâng cao chất lượng đào tạo các ngành học, bậc học
  • 29/03/2020
  • ĐTO - Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo các ngành học, bậc học, tạo tiền đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện các chương trình, đề án, giải pháp cụ thể gắn với việc phát triển hệ thống trường, lớp học.
Xem tin đã đăng theo ngày: