Mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2023 - 2024

Cập nhật ngày: 01/04/2024 15:57:38

Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh vừa ban hành Nghị quyết quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm học 2023 - 2024.


Ảnh minh họa: M.X

Đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, mức thu học phí dạy học theo hình thức trực tiếp: Mầm non (gồm nhà trẻ và mẫu giáo) ở xã là 35.000 đồng/học sinh/tháng, ở phường và thị trấn là 70.000 đồng/học sinh/tháng; THCS ở xã 35.000 đồng/học sinh/tháng, phường và thị trấn 65.000 đồng/học sinh/tháng; THPT ở xã 40.000 đồng/học sinh/tháng, ở phường và thị trấn 80.000 đồng/học sinh/tháng. Riêng học sinh học ở trường THPT chuyên (ở xã, phường, thị trấn) 90.000 đồng/học sinh/tháng.

Mức thu học phí theo hình thức dạy học trực tuyến (online) cấp THCS, cấp THPT bằng 50% mức thu học phí thực thu theo quy định trên.

Đối với cơ sở giáo dục thường xuyên công lập, mức thu học phí bằng với mức thu học phí của các trường phổ thông công lập cùng cấp học trên cùng địa bàn.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 21 ngày 29/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023 và Nghị quyết số 32 ngày 31/3/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định mức hỗ trợ học phí năm học 2022 - 2023 đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2024.

Thanh Trúc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn