• Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác
 • 08/09/2020
 • ĐTO - Đó là em Phạm Thị Tố Nguyên (23 tuổi), vận động viên đá cầu thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Đồng Tháp.
 • Chuyển biến tích cực từ việc học tập và làm theo Bác
 • 06/08/2020
 • ĐTO - Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lai Vung (huyện Lai Vung) luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị số 05).
 • Chuyển biến tích cực qua học tập và làm theo gương Bác
 • 05/08/2020
 • ĐTO - Qua triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (viết tắt là Chỉ thị số 05) trên địa bàn huyện Cao Lãnh đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 • Lan tỏa tinh thần học và làm theo Bác
 • 12/06/2020
 • ĐTO - Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), Chi bộ khóm 2, Đảng bộ Phường 1, TP.Cao Lãnh đã gắn trách nhiệm của từng đảng viên (ĐV) với những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Nhờ đó, những năm qua, Chi bộ khóm 2 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 • Cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực học tập và làm theo gương Bác
 • 19/05/2020
 • ĐTO - Việc triển khai học tập Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) được cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn huyện Cao Lãnh tổ chức kịp thời, nghiêm túc, nâng cao được nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân về mục đích, yêu cầu của việc học tập và những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 • Sức lan tỏa từ mô hình treo ảnh Bác
 • 19/05/2020
 • ĐTO -Từ 14 năm nay, việc treo ảnh Bác ở nơi trang nghiêm và lập bàn thờ Bác Hồ đã được hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) xã An Khánh (huyện Châu Thành) tích cực thực hiện nhằm thể hiện sự tôn kính đối với Bác Hồ kính yêu. Việc làm ý nghĩa này góp phần giúp mỗi người CCB luôn ghi nhớ, học tập và noi theo gương Bác từ những điều nhỏ nhất.
Xem tin đã đăng theo ngày: