Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Sa Rài - Đơn vị Quyết thắng

Cập nhật ngày: 10/07/2019 09:21:28

ĐTO - Với những thành tích đạt được trong 2 năm 2017-2018, Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 khen tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, nhiều cá nhân được các cấp khen tặng.


Mô hình “Mỗi tháng một địa chỉ đồng đội” giúp đỡ lực lượng dân quân tự vệ có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống. 
Ảnh: N.An

Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng có lực lượng dân quân thuộc quyền với hàng trăm đồng chí. Hoạt động của Ban CHQS thị trấn Sa Rài đã góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn có hiệu quả. Đặc biệt, qua tiếp thu Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban CHQS thị trấn Sa Rài xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, nhất là gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Hàng năm, tất cả các đồng chí đều có cam kết, đăng ký phấn đấu bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ và trong đời sống hàng ngày theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm: tiết kiệm thời gian, tiết kiệm điện nước trong sinh hoạt (trong năm tiết kiệm trên 5 triệu đồng); thực hành tăng gia sản xuất cải thiện cuộc sống (tăng gia sản xuất hàng trăm kg rau xanh); thường xuyên tham gia giúp đỡ gia đình chính sách và hộ khó khăn (sửa chữa 17 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương); đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác; luôn gần dân, sát dân, lắng nghe và giúp đỡ nhân dân.

Điều đáng ghi nhận là Ban CHQS thị trấn Sa Rài triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Mỗi tháng một địa chỉ đồng đội” nhằm góp phần ổn định cuộc sống cho lực lượng dân quân địa phương. Qua đó giúp cho lực lượng này an tâm công tác và lao động sản xuất. Trong năm 2018 đã giúp đỡ được 12 địa chỉ đồng đội với hơn 200 ngày công lao động và tặng vật phẩm với số tiền lên đến nhiều triệu đồng. Phát huy dân chủ trong công việc cũng như trong đời sống hàng ngày, từng đồng chí luôn xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và có ý chí quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Với những thành tích đạt được trong 2 năm 2017-2018, Ban CHQS thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 khen tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, nhiều cá nhân được các cấp khen tặng.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn