Biểu dương tập thể, cá nhân học tập theo gương Bác

Cập nhật ngày: 23/09/2019 06:22:13

Huyện ủy Hồng Ngự vừa tổ chức biểu dương 10 tập thể và 17 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3 năm qua, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được Ban Thường vụ Huyện ủy Hồng Ngự quán triệt và cụ thể hóa theo chuyên đề từng năm thật sự đi vào cuộc sống. Nhiều tập thể và cá nhân đã vận dụng sáng tạo cách làm hay, hiệu quả vào lĩnh vực công tác. Trong đó đề cao vai trò trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, thực hiện đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức. Thời gian tới, các tổ chức, cơ sở đảng sẽ đẩy mạnh việc tự học tập, nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức cũng như trong hành động, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong xây dựng Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Minh Thi

Gửi bình luận của bạn