HUYỆN CAO LÃNH

Nhiều mô hình mới góp phần trực tiếp vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương

Cập nhật ngày: 05/06/2019 09:34:44

ĐTO - Quán triệt tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) và tình hình thực tế của địa phương, trong những năm qua, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Cao Lãnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến rõ nét về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và kết quả việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bằng những mô hình, cách làm có hiệu quả.


Biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Các địa phương, cơ quan, đơn vị trong huyện đã có nhiều hình thức học tập đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực nghiên cứu, tìm hiểu: hội thi kể chuyện; thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật; thực hiện mô hình Sổ tay đảng viên làm theo gương Bác;... trở thành công việc thường xuyên trong sinh hoạt của chi bộ, đảng bộ ở cơ sở.

Hàng năm, BTV Huyện ủy Cao Lãnh lãnh đạo, chỉ đạo phát động đến từng chi bộ, đảng bộ cơ sở đăng ký thực hiện sáng kiến, cách làm mới. Riêng trong năm 2018, đã có 46/46 chi bộ, đảng bộ đăng ký và xây dựng kế hoạch thực hiện với 46 đề tài trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong đó có 8 đề tài được tổng kết nhân rộng trong năm 2019.

Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, nhiều phong trào thi đua yêu nước của các địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần trực tiếp vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

Điều đáng phấn khởi là đa số cán bộ, đảng viên thể hiện rõ hơn ý thức tự giác giữ gìn, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống; có chuyển biến tốt hơn trong quan hệ với nhân dân, với tập thể và cộng đồng xã hội; kết quả thực hiện đã có tác động tích cực đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở các ban, ngành và địa phương. Nhiều phong trào thi đua yêu nước được gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần trực tiếp vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Đặc biệt, từ việc đăng ký làm theo, xuất hiện càng nhiều gương điển hình tiêu biểu, các mô hình sáng kiến mới được chi bộ giới thiệu cho cấp ủy cấp trên biểu dương, khen thưởng, cập nhật, theo dõi và biên soạn thành các bài viết, bài giới thiệu, triển khai học tập trong sinh hoạt định kỳ ở tất cả các chi bộ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Các bài viết, bài giới thiệu này được cung cấp cho Ban Biên tập Chuyên mục phát thanh “Học tập và làm theo gương Bác mỗi ngày” của huyện, phát sóng định kỳ vào sáng và chiều các ngày thứ Hai trong tuần để tuyên truyền nhân rộng.

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong thời gian tới, BTV Huyện ủy Cao Lãnh tiếp tục tập trung triển khai, quán triệt, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy, ban, ngành, cán bộ, đảng viên và tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong quần chúng nhân dân; khắc phục những hạn chế, tồn tại, triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Thực hiện chủ đề năm 2019, BTV Huyện ủy Cao Lãnh tiếp tục lãnh đạo tập trung hướng về cơ sở, gần dân, sát dân, tôn trọng nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân bằng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Trong tổ chức thực hiện chú trọng đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền từ chi bộ, chi đoàn, chi hội, tổ nhân dân tự quản, hội quán nông dân, nhất là tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để tạo sự lan tỏa trong học tập, làm theo Bác.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn