6 tháng đầu năm, ngành ngân hàng triển khai các hoạt động an toàn, hiệu quả

Cập nhật ngày: 01/07/2020 10:10:12

ĐTO - Trong 6 tháng đầu năm, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid - 19, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, ngành ngân hàng tỉnh Đồng Tháp cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để đạt được những kết quả này, ngay từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp đã kịp thời chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của NHNN Việt Nam, UBND tỉnh Đồng Tháp có liên quan đến lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng; triển khai các văn bản chỉ đạo của NHNN Việt Nam, UBND tỉnh có liên quan đến các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do dịch Covid – 19. Trong đó, trọng tâm là việc triển khai nội dung Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của NHNN Việt Nam quy định về việc TCTD, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Song song đó, các TCTD thực hiện nghiêm quy định về lãi suất huy động (VND, USD), lãi suất cho vay của NHNN Việt Nam, của Hội sở tại từng thời điểm. Đầu năm đến nay, các TCTD đã 2 lần thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay; tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi đối với các đối tượng khách hàng với lãi suất dưới 5%/năm theo quy định. Đồng thời giảm lãi suất cho vay để chia sẻ, hỗ trợ khách hàng khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh với mức giảm từ 0,1 - 2,5%/năm.

Tính đến ngày 20/6/2020, huy động vốn toàn ngành đạt hơn 49.100 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 1.183 tỷ đồng, tăng 2,47%. Dư nợ tín dụng đạt khoảng 64.300 tỷ đồng, so với đầu năm giảm 733 tỷ đồng, giảm 1,13%.

Bên cạnh đó, công tác thanh toán tiền tệ trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm đảm bảo an toàn, hiệu quả. Trong đó, các hệ thống thanh toán qua ATM, POS đảm bảo an toàn, thông suốt, phục vụ kịp thời nhu cầu thanh toán và rút tiền mặt của người dân trên địa bàn, đặc biệt là trong dịp lễ, Tết. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 174 máy ATM, tổng số máy POS trên địa bàn là 593 máy...

Theo lãnh đạo NHNN Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp, để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tại Chỉ thị số 01 của NHNN Việt Nam. Trong đó, chỉ đạo các TCTD triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2020; tiếp tục chỉ đạo các TCTD triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ khách hàng theo Thông tư số 01/2020/TT-NHNN, hỗ trợ khách hàng khắc phục khó khăn, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh; tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các TCTD triển khai cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động theo đúng quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn giai đoạn 2016 – 2020; tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh; tích cực xử lý thu hồi nợ xấu, chủ động phối hợp với cơ quan thi hành án các cấp trong quá trình thi hành các bản án để sớm thu hồi vốn cho vay...

TRANG HUỲNH

Gửi bình luận của bạn