CPI tháng 5 tăng 0,39%

Cập nhật ngày: 02/06/2012 13:38:58

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng nhẹ so với tháng trước. Theo Cục Thống kê tỉnh, mức tăng là 0,39%. Đây là mức tăng rất thấp so với tháng cùng kỳ năm ngoái.

Nhóm hàng có mức giá tăng cao so với tháng trước là hàng hóa và dịch vụ khác, tăng 4,31%; hàng ăn uống ngoài gia đình, tăng 1,63%. Riêng nhóm hàng nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng có chỉ số giá giảm 0,91%.


Nhóm hàng ăn uống ngoài gia đình có mức giá tăng cao

Bình quân 5 tháng đầu năm chỉ số giá tiêu dùng tăng 12,81% so với cùng kỳ năm 2011. Nhóm hàng có chỉ số giá tăng cao nhất là ăn uống ngoài gia đình, tăng 20,59%; nhóm hàng nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 19,91%; nhóm thực phẩm tăng 18,3%.

Giá vàng trong tháng qua tiếp tục biến động, chỉ số giá vàng giảm 3,39% so tháng trước. Bình quân 5 tháng đầu năm tăng 18,89% (vàng 99,9%).

T.Hiền

Gửi bình luận của bạn