Đồng Tháp kiến nghị hỗ trợ kinh phí trồng cây xanh

Cập nhật ngày: 09/08/2019 05:40:58

ĐTO - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản kiến nghị Bộ Tài chính quan tâm xem xét, hỗ trợ địa phương 60 tỷ đồng để đầu tư trồng cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Những năm qua, nhờ sự quan tâm xem xét và hỗ trợ của Trung ương, hệ thống cơ sở hạ tầng của tỉnh đang từng bước hoàn thiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Năm 2019, địa phương đã thực hiện các công trình trồng cây xanh tạo cảnh quan, sinh thái trên các tuyến đường và các công trình công cộng trên địa bàn tỉnh, với tổng mức đầu tư xây dựng là 118 tỷ đồng, trong đó kinh phí Trung ương hỗ trợ 50 tỷ đồng, ngân sách địa phương đối ứng 68 tỷ đồng. Tuy nhiên, Đồng Tháp là tỉnh nông nghiệp, nên việc đầu tư hạ tầng, cây xanh ở các trung tâm cấp huyện, cấp xã đòi hỏi nguồn vốn rất lớn. Dự kiến nhu cầu kinh phí đầu tư các công trình trồng cây xanh tạo cảnh quang, sinh thái trên các tuyến đường và các công trình công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2020 là 100 tỷ đồng, hiện khả năng ngân sách địa phương đối ứng được khoảng 40 tỷ đồng. Từ những nhu cầu thực tế trên, tỉnh kiến nghị Bộ Tài chính hỗ trợ địa phương 60 tỷ đồng để đầu tư trồng cây xanh đô thị.

MT

Gửi bình luận của bạn