Hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Cập nhật ngày: 05/08/2020 09:25:19

ĐTO - Những năm qua, nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, sự hỗ trợ của các sở, ngành tỉnh, nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của Nhân dân và doanh nghiệp, Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (XDNTM) gắn với Tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện Cao Lãnh đạt được nhiều kết quả nổi bật. Hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư, diện mạo nông thôn từng bước thay đổi theo hướng hiện đại, nhiều mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản được nhân rộng..., góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân.


Mô hình “Cánh đồng liên kết” góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, giảm chi phí

UBND huyện tổ chức kiện toàn bộ máy Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG XDNTM gắn với Tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện (gọi tắt là Ban chỉ đạo huyện). Đồng thời, phối hợp với các đơn vị, tổ chức đảng, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tuyên truyền, vận động sự tham gia của người dân chung tay xây dựng NTM. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện các tiêu chí; xây dựng kế hoạch duy trì các tiêu chí đã đạt và tổ chức thực hiện các tiêu chí đăng ký theo kế hoạch.

Từ năm 2011 đến nay, huyện đã đầu tư thực hiện 77 công trình với kinh phí 94.110,5 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình MTQG XDNTM. Đồng thời, đầu tư xây dựng đường giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa xã, ấp và trụ sở làm việc xã, điện nông thôn, công trình cấp nước sạch, chợ nông thôn, dạy nghề nông thôn, hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho người dân với tổng kinh phí 861.349,3 triệu đồng. Trong đó, huy động Nhân dân đóng góp khoảng 40.773,5 triệu đồng. Đến nay, toàn huyện xây dựng đạt 319/323 tổng số tiêu chí, có 14/17 xã đạt 19 tiêu chí và được công nhận đạt chuẩn xã NTM. Còn lại 3 xã (Phương Thịnh, Ba Sao và Phương Trà) đạt từ 17-18 tiêu chí, dự kiến hoàn thành 19/19 tiêu chí trong năm 2020.

Ông Huỳnh Thanh Sơn – Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, thành viên Ban chỉ đạo huyện cho biết: “Đối với các tiêu chí khó, cần nhiều vốn đầu tư nhiều, huyện thường sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để bố trí ngân sách hoặc kịp thời tranh thủ sự hỗ trợ của ngành cấp trên. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp chú trọng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia chung tay cùng cấp ủy, chính quyền XDNTM. Nhờ đó, góp phần thực hiện hiệu quả các tiêu chí trong chương trình XDNTM trên địa bàn”.

Chú trọng thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện tập trung đẩy mạnh phát triển các ngành hàng chủ lực của địa phương như: xoài, lúa gạo, chanh và ổi, vịt và cá điêu hồng. Đến nay, toàn huyện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ lúa được 29.639ha. Hỗ trợ các hợp tác xã và người dân thực hiện mô hình sản xuất lúa cấy bằng cơ giới, sử dụng phân bón thông minh, áp dụng quy trình giảm giá thành, mô hình sản xuất lúa sạch, mô hình sản xuất lúa lý tưởng gắn với mô hình “Ruộng nhà mình”. Với ngành hàng xoài, UBND huyện phối hợp với các sở, ngành tỉnh thực hiện đăng ký hỗ trợ chứng nhận VietGAP được 36,1ha; liên kết tiêu thụ với doanh nghiệp giúp nông dân tiêu thiệu được 3.709 tấn xoài; củng cố và phát triển nhãn hiệu Xoài Cao Lãnh, Xoài Cát Chu Cao Lãnh. Khuyến khích các doanh nghiệp thường xuyên cải tiến bao bì, nhãn mác sản phẩm tăng sức cạnh tranh trên thị trường...

Đến tháng 6/2020, xã Bình Hàng Tây được công nhận đạt chuẩn NTM, sớm hơn kế hoạch đề ra. Hạ tầng giao thông được xây dựng kiên cố, các tuyến đường từ xã đến ấp được bê tông hóa và nhựa hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Đời sống người dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt hơn 46 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,71% dân số. Xã đã huy động tốt các nguồn lực với hơn 99 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp hơn 10 tỷ đồng. Chú Phan Văn Thum ở ấp Bình Phú Long, xã Bình Hàng Tây chia sẻ: “Với chủ trương XDNTM và tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Đảng ủy, UBND xã, người dân chúng tôi rất đồng tình ủng hộ. Sau nhiều năm phấn đấu xây dựng, diện mạo nông thôn đổi mới, đời sống người dân phát triển, giảm nhiều hộ nghèo... Không chỉ riêng tôi mà những người dân trong xã đều cảm thấy phấn khởi. Sắp tới, chúng tôi mong muốn cấp ủy, chính quyền quan tâm giữ vững các kết quả trong XDNTM thông qua việc tăng cường duy tu, cải tạo các công trình, tiếp tục nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn”.

Thời gian tới, UBND huyện dành một phần kinh phí để tiến hành duy tu, nâng cấp các tiêu chí đối với các xã đạt NTM giai đoạn 1, tập trung nguồn lực thực hiện hoàn thành bộ tiêu chí giai đoạn 2 và tiến đến xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu. Đồng thời, thực hiện các chính sách tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp tiếp cận về đất đai, nguồn vốn và thị trường đầu tư sản xuất nông nghiệp. Phát triển mô hình kinh tế tập thể gắn với đổi mới và phát triển các hợp tác xã nông nghiệp..., góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, giảm chi phí sản xuất.

P.L

Gửi bình luận của bạn