Năm 2020, Lai Vung chi trên 17 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 10/01/2021 06:50:27

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), từ đầu năm đến nay, huyện Lai Vung đã huy động nguồn lực từ các ngành các cấp, các tổ chức, cá nhân để đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, đường xá,...


Một tuyến đường ở xã nông thôn mới Vĩnh Thới

Thực tế cho thấy, các tuyến lộ giao thông, thủy lợi, đèn chiếu sáng trên các tuyến đường được chính quyền cùng với Nhân dân thực hiện chỉnh sửa, xây dựng khang trang; nhà các hộ dân cất mới càng nhiều, hàng rào, cột cờ trước nhà, cổng chào ở khóm, ấp được trang trí đẹp mắt; đời sống vật chất và tinh thần của người dân phát triển, thu nhập khá lên góp phần cùng địa phương hỗ trợ thực hiện tốt công trình phúc lợi, an sinh xã hội, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; hưởng ứng thực hiện bằng nhiều hình thức như: ngày công lao động, tiền mặt, hiến đất, cây cối, hoa màu,... Với cách làm của Lai Vung, cho thấy công tác xã hội hóa trong xây dựng cầu, đường nông thôn theo cơ chế đặc thù rất hiệu quả, xây dựng 52/50 cây cầu bê tông, với tổng kinh phí trên 17 tỷ đồng, trong đó ngân sách huyện hỗ trợ 5,246 tỷ đồng, mạnh thường quân ủng hộ 9,786 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp hơn 2 tỷ đồng và 17.524 ngày công lao động.

Đến nay, huyện có 7 xã được công nhận đạt NTM (Hòa Long, Long Thắng, Tân Thành, Vĩnh Thới, Hòa Thành, Tân Dương, Tân Phước), đồng thời đã hoàn chỉnh hồ sơ gửi tỉnh thẩm định 4 xã: Phong Hòa, Định Hòa, Tân Hòa, Long Hậu để xem xét công nhận đạt 19/19 tiêu chí NTM.

Chủ trương của huyện trong năm 2021, sẽ phấn đấu thực hiện đạt một số tiêu chí đô thị loại V đối với trung tâm xã Phong Hòa và xã Tân Dương; duy trì, nâng chất các xã đạt chuẩn NTM; có 2 xã đạt tiêu chí NTM nâng cao (Tân Dương, Tân Thành); huy động xã hội hóa xây dựng 20 cầu bê tông nông thôn. Quyết tâm phấn đấu xây dựng Huyện nông thôn mới, xây dựng hình ảnh người dân Lai Vung sống có văn hóa, nghĩa tình.

TẠ VĂN PHÙNG

Gửi bình luận của bạn